Els CorstjensWij verwelkomen Els Corstjens uit Sint-Kruis als nieuwe klant.

Wat kan Els Corstjens voor u betekenen? 

Els Corstjes is de deskundige bij uitstek op het gebied van voeding en diëtetiek.

Zij heeft een opleiding van drie jaar hoger onderwijs genoten (gegradueerde in de voedings- en dieetkunde, nu bachelor in de voedings- en dieetkunde) en is opgeleid om voedingsconsultaties op professionele wijze te voeren.

Het beroep van diëtist(e) is sinds 1997 wettelijk erkend (KB 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde en de paramedische beroepen). Ook de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep, met een lijst van technische prestaties en handelingen waarmee de diëtist(e) door een arts kan worden belast werden daarin vastgelegd.

De diëtist(e)-voedingsdeskundige kan op eigen verantwoordelijkheid zelfstandig voedingsadvies verschaffen aan de cliënt. De diëtist(e) handelt als paramedicus al of niet op verwijzing van een arts. Bij doorverwijzing van een arts wordt bij voorkeur een schriftelijk verwijsbrief gebruikt, opdat de diëtist(e) over de nodige gegevens beschikt om een aangepast dieetadvies te verstrekken. De diëtist(e) zal op basis van deze gegevens en de anamnese van de patiënt een dieetvoorschrift opstellen, advies verstrekken en de patiënt ondersteunen om dit op te volgen.